Έρευνα:Τι Πιστεύουν Οι Οδηγοί Ηλεκτρικών

Μία μεγάλη σε μέγεθος έρευνα έδειξε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την αγορά και τη χρήση τους.

Το 2020, η Plug In America διεξήγαγε την πρώτη ετήσια έρευνα των καταναλωτών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) – τόσο των οδηγών όσο και εκείνων που εξετάζουν ένα ηλεκτρικό όχημα. Με αρκετό ενδιαφέρον αναμέναμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η οποία μας προσφέρει μια ενδεικτική εικόνα σχετικά με τις απόψεις και τις συνήθειες του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Βασικά σημεία των ευρημάτων της έρευνας:

Οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτά, με το 96% να αναφέρει ότι είναι πιθανό να αγοράσει ξανά ένα EV ως το επόμενο όχημά του.
Η πλειοψηφία τόσο των οδηγών EV όσο και εκείνων που εξετάζουν την αγορά ενός EV, σε ποσοστό πάνω από 60%, έδειξαν ότι ο καθαρός αέρας και το περιβάλλον ήταν μια «πολύ σημαντική» παράμετρος στην απόφαση αγοράς ενός ηλεκτρικού.
Σε σύγκριση με τους νυν οδηγούς ηλεκτρικών, αυτοί που σκέφτονται να αγοράσουν ένα EV ήταν λίγο πιο πιθανό να αναφέρουν την εξοικονόμηση κόστους στους πιθανούς λόγους και λιγότερο πιθανό να αναφέρουν “απόδοση ή διασκεδαστική οδήγηση” ή “τεχνολογία αιχμής” ως παράγοντες.
Η πολιτική επιδότησης και η φθηνή χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι αναφέρθηκαν ως σημαντικές οικονομικές εκτιμήσεις κατά την απόφαση να αγοράσουν ένα EV.
Οι οδηγοί EV έδειξαν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην εμπειρία αγορών, με μόνο το 15% να αξιολογεί τη γνώση του πωλητή για τα EV ως «πολύ υψηλή».
Περισσότερο από το 50% των τρεχόντων χρηστών ηλεκτρικών αντιμετώπισαν προβλήματα με τη δημόσια φόρτιση, με εξαίρεση εκείνους που οδηγούσαν ένα μοντέλο της Tesla.

Περίληψη των κυριότερων σημείων

Η έρευνα του Plug In America πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, σε περισσότερους από 3.500 ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και πάνω από 800 άτομα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα EV. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να καταγράψει την τρέχουσα κατάσταση και τις απόψεις των οδηγών EV και τους προβληματισμούς τους.

Η συνολική εικόνα είναι ένα σύνολο από πολύ ικανοποιημένους ιδιοκτήτες EV, με το 96% εξ αυτών να προτίθεται να αγοράσει ξανά ένα EV ως το επόμενο όχημά του. Το πρωταρχικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες EV να αγοράσουν το όχημα ήταν το περιβάλλον και η ποιότητα του αέρα, με περίπου το 60% να υποδεικνύει ότι αυτό ήταν ένα «πιο σημαντικό στοιχείο», δύο φορές το ποσοστό μιας συστάδας δευτερευόντων παραγόντων, όπως εξοικονόμηση κόστους, ενδιαφέρον για τεχνολογία αιχμής, ενεργειακή ανεξαρτησία και διασκέδαση στην οδήγηση. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (άνω του 75%) εξέφρασαν την προτίμησή τους για φόρτιση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα περιβαλλοντικά οφέλη των EV.

Ποια είναι η αυτονομία του Tesla Model 3 στους -33 βαθμούς κελσίου; (Video)

Οι ιδιοκτήτες ήταν ικανοποιημένοι με τις πληροφορίες που μπόρεσαν να λάβουν κατά τη διερεύνηση της αγοράς EV, με το 85% να δείχνει ικανοποίηση από την εύρεση των πληροφοριών που χρειάστηκαν για να αγοράσουν ή να εκμισθώσουν ένα EV, ειδικά από ιστότοπους ειδικούς για το EV. Όμως δεν δήλωσαν το ίδιο ικανοποιημένοι με την εμπειρία που έλαβαν στις αντιπροσωπείες, με μόνο το 15% να θεωρεί τον πωλητή «πολύ υψηλό γνώστη» των αυτοκινήτων, και μόνο το 40% να τους θεωρεί πολύ γνώστες. Ενώ δε οι ιδιοκτήτες EV σκοπεύουν να συνεχίσουν την ιδιοκτησία και χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, εκφράζουν την απογοήτευσή τους με τη δημόσια υποδομή φόρτισης, ενώ περίπου οι μισοί αντιμετώπισαν προβλήματα με τη δημόσια φόρτιση. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν συχνά το πρόβλημα των μη λειτουργικών δημόσιων φορτιστών.

Όσοι δεν διαθέτουν επί του παρόντος EV αλλά σκέφτονται να αγοράσουν ένα εντός των επόμενων 12 μηνών μοιράζονται κάποιες ομοιότητες με τους τρέχοντες ιδιοκτήτες, αλλά υπάρχουν έντονες διαφορές. Παρόμοια με τους σημερινούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικού οχήματος, χαρακτηρίζονται κυρίως από περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλά εκφράζουν συνολικά λιγότερο έντονα συναισθήματα, ιδιαίτερα σχετικά με την τεχνολογία αιχμής και τη διασκέδαση της οδήγησης. Βρίσκουν επίσης ότι οι ιστότοποι που αφορούν συγκεκριμένα EV είναι η πιο πολύτιμη πηγή πληροφοριών για EV, αλλά είναι πιο πιθανό να βασίζονται σε φίλους και οικογένεια από τους τρέχοντες ιδιοκτήτες.

Η έρευνα δίνει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη στην υιοθέτηση των EV.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις στη δημόσια υποδομή φόρτισης με έμφαση στην αξιοπιστία, και πρόσθετα ότι μια καλύτερη εμπειρία αντιπροσωπείας είναι απαραίτητη καθώς η αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται από καινοτόμους πελάτες (αυτούς που υιοθετούν μια τεχνολογία ακόμη και πριν από τους “early adopters”), οι οποίοι μπορεί και να ήταν κάπως πιο ανεκτικοί στις αδυναμίες της αγοράς για ιδεολογικούς λόγους.

Συνολικά, η εικόνα είναι ενθαρρυντική, με τους οδηγούς EV να εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι με τα οχήματά τους. Ενώ υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που χρήζουν προσοχής, όπως η σε βάθος γνώση των αντιπροσώπων και η αξιοπιστία του δικτύου δημόσιας φόρτισης, τα σχέδια των εταιριών για ανάπτυξη του δικτύου στα επόμενα χρόνια, η σύμπραξη με γνωστές εταιρίες καυσίμων για δημιουργία μεγάλων σημείων φόρτισης, όπως και η ισχυρή θέληση των πολιτικών φορέων έχουν αναπτύξει πολλά υποσχόμενες λύσεις σε αυτές τις ανησυχίες.

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>