Μικρότερος Χρόνος Φόρτισης Στα Ηλεκτρικά

Η φόρτιση 800V είναι το «κλειδί» για τη σημαντική συμπίεση του χρόνου φόρτισης των ηλεκτρικών, που μέχρι στιγμής είναι το μεγάλο τους μειονέκτημα.

Οι χρόνοι φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται πως σύντομα θα συμπιεστούν σημαντικά. Οι περισσότερες εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή των αυτοκινήτων του είδους, συγκλίνουν στην πρόβλεψη του χρόνου για τη σημαντική μείωση του χρόνου φόρτισης μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι σήμερα εξοπλισμένα με κύκλωμα 400V, το οποίο χαρακτηρίζεται ως σύστημα υψηλής τάσης. Με τις κατάλληλες αλλαγές, η ταχύτερη φόρτιση μπορεί να επιτευχθεί σε σύστημα ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής 800V, όπως αυτό που χρησιμοποιεί η Porsche. Η αύξηση της ισχύος του συστήματος επιτρέπει υψηλότερη απόδοση και ταχύτερη φόρτιση.

Ταυτόχρονα με την εξέλιξη στα συστήματα των αυτοκινήτων, αναμένεται να αναπτυχθεί και το δίκτυο των ταχυφορτιστών που θα δίνουν τη δυνατότητα της μέγιστης εκμετάλλευσης του ταχύτερου χρόνου φόρτισης. Ταχυφορτιστές που έχουν δυνατότητα 350kW, άρχισαν μόλις το 2019 να κυκλοφορούν και η Taycan που είναι το πρώτο αυτοκίνητο που μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτόν το τόσο δυνατό ταχυφορτιστή, μπορεί να φτάσει από το 5% στο 80% της φόρτισης, μόλις σε 20 λεπτά της ώρας. Αυτό που περιμένουμε να συμβεί μέσα στην επόμενη 5ετία και θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για να «ξεκλειδώσει» η δυναμική των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είναι η επέκταση τόσο του δικτύου των πραγματικά μεγάλων ταχυφορτιστών, ταυτόχρονα με την ευρύτερη χρήση της αρχιτεκτονικής των 800V στα αυτοκίνητα. Συνδυαστικά, οι δύο αυτές εξελίξεις όταν πραγματοποιηθούν και είναι στη διάθεση του κοινού, θα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εξέλιξη και την αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Leave comments

Your email address will not be published.*



You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>