Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι φθηνότερα από τα βενζινοκίνητα πριν από το 2027!

Το αργότερο έως το 2026 ή 2027 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι φθηνότερα από τα βενζινοκίνητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα του BloombergNEF.

ΠΗΓΗ: BloombergNEF,

Το αργότερο έως το 2027, το κόστος παραγωγής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτηγών στην Ευρώπη θα είναι φθηνότερο σε σχέση με τα τα συμβατικά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, αναφέρει μελέτη του BloombergNEF (BNEF) για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον (T&E)!

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, κατά συνέπεια, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 100% των πωλήσεων νέων οχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2035, υπό την προϋπόθεση ότι οι νομοθέτες θα υιοθετήσουν κατάλληλες πολιτικές και μέτρα, όπως ο καθορισμός στόχων CO2.

ADVERTISING

Αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, η T&E και το ECODES καλούν την ΕΕ να είναι πιο απαιτητική με τους στόχους εκπομπών CO2 για τη δεκαετία του 2020, προκειμένου να τεθεί το τέλος της πώλησης νέων οχημάτων ντίζελ, βενζίνης και φυσικού αερίου για το έτος 2035.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της BNEF, από το 2026 το κόστος παραγωγής θα εξισωθεί στις κατηγορίες C και D (segment C & D), όπως και στα ηλεκτρικά SUV με τα αντίστοιχα βενζίνης, ενώ στα μικρά αυτοκίνητα (segment Β) η εξίσωση κόστους αναμένεται από το 2027.

Οι βασικοί λόγοι είναι δύο:

Πρώτον οι χαμηλότερες τιμές των μπαταριών που προβλέπεται να πέσουν στο μισό μέσα στα επόμενα 5 χρόνια -η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι τιμές των μπαταριών θα μειωθούν κατά 58% το 2030 (σε σύγκριση με το 2020)- και δεύτερον οι εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, που ήδη οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν ετοιμάσει. Έτσι, η τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων θα είναι φθηνότερη ακόμη και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κρατικές ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις.

Υπό αυτήν την έννοια, η έκθεση προειδοποιεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής και των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων είναι απαραίτητη για τη μείωση του κόστους και για να προτρέψει τους καταναλωτές να στραφούν στην ηλεκτρική ενέργεια με γενικευμένο τρόπο στο μέλλον. Για την T&E, αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν οι στόχοι του CO2 για την αυτοκινητοβιομηχανία γίνουν ακόμη πιο αυστηροί.

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη BNEF δείχνει επίσης ότι τα ηλεκτρικά ελαφρά φορτηγά (LCV) θα είναι φθηνότερα από τα συμβατικά φορτηγά με κινητήρες ντίζελ από το 2025 και ότι το ίδιο θα συμβεί και με τα βαρέα φορτηγά από το 2026. Επί του παρόντος, αυτοί οι τύποι οχημάτων αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% των πωλήσεων, επειδή οι κανονισμοί που διέπουν τις εκπομπές ρύπων δεν παρέχουν κίνητρο στους κατασκευαστές να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.

Οι κοινοτικοί νομοθέτες θα πρέπει να καθορίσουν πιο απαιτητικούς στόχους CO2, καθώς και συγκεκριμένες ποσοστώσεις για τις πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών, προκειμένου να αυξήσουν τις επενδύσεις και τον αριθμό των ηλεκτρικών μοντέλων στην αγορά.

Τα ηλεκτρικά φορτηγά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να φτάσουν το 100% των νέων πωλήσεων οχημάτων έως το 2035, συμπεριλαμβανομένης της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, εάν οι νομοθέτες σφίξουν κι άλλο τους στόχους CO2, αλλά και να εφαρμόσουν και άλλες πολιτικές για την τόνωση της αγοράς, όπως η ταχύτερη ανάπτυξη της υποδομής σημείων φόρτισης. Εάν η ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφεθεί στην τύχη της χωρίς να υιοθετηθούν πρόσθετες πολιτικές, προβλέπεται ότι θα φτάσει μόνο έως το 85% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ το 2035. Στο ίδιο σενάριο, τα ηλεκτρικά φορτηγά θα φτάσουν μόνο το 83%, με το οποίο δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απαλλαγής από τον άνθρακα έως το 2050.

Η T&E και το ECODES υπογραμμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ορίσει ημερομηνία για το τέλος των πωλήσεων νέων οχημάτων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα τον Ιούνιο, όταν θα υποβάλλει την πρότασή της για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών στόχων CO2 για τα αυτοκίνητα.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες κάλεσαν τους νομοθέτες της ΕΕ να θέσουν το τέλος της πώλησης νέων φορτηγών εσωτερικής καύσης και αυτοκινήτων έως το 2035. Επιπλέον, μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 63% των κατοίκων της Ευρώπης υποστηρίζουν την απαγόρευση από το 2030.

Τέλος, τουλάχιστον επτά αυτοκινητοβιομηχανίες και δέκα ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει σχέδια για σταδιακή κατάργηση των συμβατικών αυτοκινήτων. Ωστόσο, χωρίς σαφή δέσμευση από την ΕΕ, αυτές οι προθεσμίες περιορίζονται στο να είναι εθελοντικές ή στην καλύτερη περίπτωση αβέβαιες ως προς την τήρηση τους.

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>